OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Čo je homeopatia

Posilnenie imunity
Posilnenie imunity

 

ČO JE HOMEOPATIA A JEJ HISTÓRIA

Slovo Homeopatia bolo odvodené od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci).
Klasická Homeopatia a jej systém liečenia je postavený na dvoch základných pilieroch
- Podobné lieči podobným
- Použitie minimálnej dávky

 

Podobné lieči podobné a minimálna dávka? Ako to pochopiť?
Samuel Hanemann

Filozofiou podobné lieči podobné ( Similia similubus curentur) sformuloval
nemecký lekár Samuel Hanemann ( 1755-1843 ) spozoroval, že každá látka ak sa podá v dostatočne zriedenej a zdravie neohrozujúcej koncentrácii, vyvoláva v organizme reakcie. Tieto reakcie sú veľmi podobné príznakom chorôb. Homeopatia teda podáva lieky ktoré by mohli na zdravom
jedincovi vyvolať stav choroby, ktorú chceme na chorom jedincovi odstrániť. Inak povedané u chorého jedinca stimuluje organizmus a podáva mu informáciu voči čomu sa brániť, tým spúšťa samoliečiaci proces organizmu.

Použitie minimálnej dávky, ako to pochopiť? 
Aby sa vyvolali stimulujúce reakcie v organizme musí byť látka dostatočne zriedená. Znamená to, že zmesi obsahujúce jedinú molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadlá dokážu stimulovať "liečiaci mechanizmus tela". Môžeme to zjednodušene chápať tak,že každý homeopatický liek je nositeľom príznakov určitej choroby, vysokým zriedením sa zabezpečí, že tento liek prinesie organizmu informáciu ako a proti akej chorobe sa má brániť a kde nastaviť rovnováhu. (priniesť očakávaný stav zdravia)