OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Homeopatická liečba neplodnosti

Posilnenie imunity
Posilnenie imunity

Homeopatická liečba neplodnosti

Neplodnosť je problém, ktorý sa dotýka veľkého množstva ľudí a že byť veľmi stresujúci.
Hoci mnohí vyhľadávajú lekársku pomoc, neustále sa zvyšuje počet tých, ktorí konzultujú svoj problém s homeopatom alebo iným odborníkom v oblasti alternatívnej medicíny. Jedným z dôvodov je, že alternatívna medicína lieči páry holisticky - celostne, na rozdiel od konvenčnej liečby.

Homeopatia - nádej pre neplodné páry
Homeopatia je predovšetkým úspešná pri odstránení fyzickej ako aj emočnej / mentálnej nerovnováhy, ktorá negatívne ovplyvňuje plodnosť. Individuálnym prístupom ku každému človeku je možzbaviť ho mnohých problémov.

Plodnosť žien liečených homeopaticky sa zvýšila
Štúdia so 67 ženami preukázala 57% zlepšenie plodnosti. *1 Zdá sa, že homeopatická liečba má vplyv na niekoľko dôležitých faktorov ovplyvňujúcich tehotenstvo, vrátane regulácie menštruačného cyklu, regulácie hormónov a zvýšenia ovulácie. Išlo o randomizovanú, zaslepenú, placebomkontrolovanú štúdiu, v ktorej až do ukončenia štúdie nebolo známe, kto dostal homeopatický liek a kto inertné placebo.

Zvýšený počet a kvalita spermií

V skúške so 45 mužmi so zníženou plodnosťou sa zlepšila kvalita a počet spermií po individuálnej homeopatickej liečbe.*2 Páry participujúce na tomto projekte sa pokúšali otehotnieť v priemere viac ako štyri roky (rozpätie od 2 do 11 rokov). Štúdia zistila 65% nárast v počte spermií u mužov s inak výrazne nízkym počtom spermií a 37% nárast všeobecne. Pri spermiách je kľúčová ich dobrá pohyblivosť a schopnosť oplodniť vajíčko. Po jednom roku homeopatickej liečby sa percento spermií s dobrou pohyblivosťou zvýšilo na viac ako 80 %. Najlepší účinok bol pozorovateľný u mužov s malým počtom spermií, ako aj ich nízkou pohyblivosťou, percentuálne zlepšenie predstavovalo 180%. Účastníci štúdie tiež pozorovali celkové zlepšenie zdravotného stavu. Náklady na homeopatickú liečbu predstavujú len zlomok nákladov na bežne používané lieky a postupy pri liečbe neplodnosti.